Mina Tjänster

”Hur kan vi rusta oss för framtida utmaningar?”

Att arbeta med förändringsprojekt handlar till stor del om planering, effektivitet och att slutligen nå mätbara resultat. Grunden läggs i strukturen medan människorna och deras relationer till varandra är det som kan göra den stora skillnaden. Jag erbjuder tjänster som bygger på tydlig struktur och ordning och reda, men som också tittar på de mjuka delarna – hur får vi medarbetarna att känna lust, engagemang och vilja att bidra? 

Jag kan stötta er process i en rad olika roller. Alltid med en gedigen verktygslåda i handen och med ett nyfiket öga på mänskliga processer.

Förändringsledning

Är projektet, aktiviteten eller verksamheten i behov av förändring? Behöver ni stöd i att definiera, designa och utvärdera? Jag guidar och stöttar er genom hela förändringsprocessen; från att hitta rätt arenor och metoder till att plocka fram passande verktyg och se till att alla är motiverade och delaktiga hela vägen fram till målet. 

Facilitering

Behöver ni utmana invanda tankebanor i ert utvecklingsarbete, hitta nya innovativa lösningar eller tillsammans komma fram till bästa vägen framåt? Ofta är det svårt att leda en process samtidigt som man själv deltar i den. Jag kan hjälpa er med att skapa involverande dialoger och på ett lustfyllt sätt flytta fokus till det som är viktigt. Jag kan också planera och facilitera workshops, möten eller arbetsprocesser så att ni kommer fram till ett gemensamt engagemang och tydliga resultat.

Öka projektmognaden

Behöver ni bli bättre på att driva projekt? Letar ni efter en lämplig projektmodell eller vill ha hjälp med portföljstyrningen? Kanske behöver projektgruppen utbildas? Jag kan hjälpa er att bli mer effektiva i de projekt ni driver och ta fram passande arbetssätt.  

Visuell planering och styrning

Saknas överskådlighet eller förståelse för rollerna i ert arbete eller projekt? Behöver ni  bättre driv framåt, hjälp att synliggöra risker och actions eller få en bättre gemensam bild över vad som ska prioriteras? Vill ni öka motivationen och engagemanget? Med visuell planering och styrning kan ni strukturera och tydliggöra ert arbete så att alla inblandade kan arbeta effektivt. Det finns inga standardlösningar. Jag hjälper er utifrån era behov och er specifika verksamhet. 

Ledarskap, effektiva team och coaching 

Hur kan samarbetet i teamet bli bättre? Hur kan du som chef hantera en förändring i arbetsgruppen? Hur vill du bli bättre i din roll och vad vill du i din karriär? Jag erbjuder coaching inom områdena ledarskap och effektiva team, individuellt eller i grupp. Här får du möjlighet att bolla dina tankar, få stöd, nya perspektiv och verktyg för att komma vidare.   

Hållbarhet

Vad innebär FNs första hållbarhetsmål Agenda 2030 för er verksamhet? Hur kan ni skapa engagemang för hållbarhetsfrågan i er organisation? Vilka är de mest relevanta hållbarhetsmålen för er? Med en bakgrund som civilingenjör i miljöteknik och med stort personligt engagemang för miljö- och klimatfrågor kan jag hjälpa er att sätta fokus på hållbarhetsfrågan och skapa nyfikenhet och driv i arbetsgruppen. 

Utbildningar

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar inom projektledning, styrgruppsarbete och förändringsledning. Genom förhöjd kunskap kan ni stärka er projektmognad, skapa ökad förståelse och hitta nya sätt att arbeta och tänka på. 

Något annat?

Min verktygslåda är stor och utifrån era behov skräddarsyr jag en lösning. Behöver ni hjälp inom områden utanför min kompetens har jag ett brett nätverk av fristående konsulter och företag som kan komplettera mitt arbete.  Hör av dig och berätta mer om era behov så hjälper jag er vidare.